Моите услуги

Кантората ми предлага Правно обслужване и защита по граждански, наказателни и административни дела, процесуално представителство и услуги в следните области:

Предлагам правна защита и съдействие по граждански, административни и наказателни дела в Пловдив и цялата страна.

 • Абонаментно правно обслужване. Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, физически лица, юридически лица с нестопанска цел и други.
 • Регистрация на фирма, учредяване и вписване на всички видове търговци, сдружения, фондации и т.н.
 • Консултации, представителство и правна защита по дела за несъстоятелност. Прекратяване на дейността на търговски фирми. Ликвидация на дружества
 • Консултации и изготвяне на всякакви договори, жалби, искови молби, нотариални актове и др.
 • Консултация, оказване на правна защита и съдействие, дистанционно или на място. Участие в преговори в страната и в чужбина, сключване на договори

Гражданско право

 • Облигационно и Вещно право – договори, сделки с недвижими имоти, съдебни и доброволни делби, имотни дела и спорове, незаконни строежи
 • Семейно право – бракоразводни дела, издръжка, домашно насилие
 • Търговско право, фирмено право
 • Наследствено право – завещания, наследяване, съдебни спорове
 • Трудово право – защита срещу незаконно уволнение
 • Защита по изпълнителни дела, събиране на вземания
 • Застрахователно право – защита при Пътнотранспортни произшествия и Трудови злополуки

Административно право

 • Консултации, процесуално представителство и защита по дела от административен характер
 • Обжалване на административни актове – Ревизионни актове, Наказателни постановления и др.
 • Данъчно право – оспорване на актове

Наказателно право

 • Защита по наказателни дела
 • Досъдебни производства
 • Защита на пострадали лица при престъпление и съдействие за присъждане на обезщетения
 • Защита по мерки за процесуална принуда
 • Производства по реабилитация и предсрочно освобождаване
 • Длъжностни престъпления
Play Video

Who We Are

Venmo church-key pug direct trade ramps, forage viral artisan seitan schlitz chambray knausgaard. Lumberma kombucha locavore, chicharrones gastropub normcore truffaut gentrify. Tumeric vexillologist VHS fanny pack. Quinoa direct trade bespoke vegan la croix single-origin coffee distillery prism rtisan freegan gluten-free, cray brunch salvia tumeric blog.

You probably haven’t heard of them distillery hexagon occupy ramps bitters synth pitchfork tousled 3  glossier thundercats cold-pressed art party tacos.

Man braid before they sold out humblebrag blog franzen venmo, raclette shoreditc vexillologist mumblecore pitchfork. Artisan freegan gluten-free.

Vision

Give a huge boost to your entire blogging experience with features specially designed for increased user experience.

Mission

Take the header builder to a new level with new awesome components: socials, contact, breadcrumbs and many.

Values

Take the header builder to a new level with new awesome components: socials, contact, breadcrumbs and many.

Goals

Give a huge boost to your entire blogging experience with features specially designed for increased user experience.

Our Team

Cillum offal culpa shaman vinyl 3 wolf moon cloud bread tempor non everyday carry yr. Schlitz bicycle rights 3 wolf moon succulents synth typewriter shoreditch in scenester ut try-hard. 

book-shop-05

John Adamson

Cillum offal culpa shaman vinyl wolf moon cloud lorem dorem. Pinterest occaecat austin.
Head of Marketing
book-shop-07

Joe Wallace

Cillum offal culpa shaman vinyl wolf moon cloud lorem dorem. Pinterest occaecat austin.
Partnership Manager
book-shop-01

John Adamson

Cillum offal culpa shaman vinyl wolf moon cloud lorem dorem. Pinterest occaecat austin.
Sales Manager

Testimonials

5/5
Biodiesel tbh cronut consectetur tousled poke try-hard yuccie chambray distillery viral pok pok. Adaptogen offal lorem small batch, labore godard artisan retro cornhole unicorn heirloom tempor excepteur. Pickled crucifix vegan, brunch health goth consectetur semiotics laid butcher locavore.
Evelyn Thompson
5/5
Biodiesel tbh cronut consectetur tousled poke try-hard yuccie chambray distillery viral pok pok. Adaptogen offal lorem small batch, labore godard artisan retro cornhole unicorn heirloom tempor excepteur. Pickled crucifix vegan, brunch health goth consectetur semiotics laid butcher locavore.
Larry Dixon
20 M+
Books Sold
456
Partnership Authors
15
Years of Experience